เที่ยวภูเก็ตเพราะชอบวิวสวยๆ

หลายที่แหลงท่องเที่ยมีความสวยงามีท่แตกต่างกันออกไปอย่างที่จังหวัดภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะครับมีควาสวยงามที่แตกต่างจากที่อื่น อาจจะไมได้สวยที่จะนำมาเปรียบเทียบกันเพราะแต่ล่ะสภานีท่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในตอนนันเอง ความสุขความสวยงามเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวอย่างเพื่อนๆเป็นหลัก ความสวยงามนั้นเป็นสิ่งที่เราบอเมื่อเราจินตนาการและมีความสุข  ยกตัวอย่างง่ายๆว่าความสวยงามนั้นไม่สามารถที่จะวัดกันได้ บางคนบอกว่าที่เที่ยวภูเก็ตไม่สวยอย่างที่อื่น อีกหลายคนบอกว่าที่เที่ยว วิว ภูเก็ตสวยกว่าที่อื่นตั้งเยอะ สิ่งเหล่านี้หากมองที่ตัวเราเป็นคนตัดสินจะดีที่สุด อย่าใช้ความคิดหรือว่าความรู้สึกคนอื่นมาตัดสินใจ เพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเที่ยวอย่างไม่มีความสุขเต็มที่ เพราะนั่นไม่ใช่ที่ที่คุณชอบตั้งแต่ต้น

เที่ยวภูเก็ตเพราะชอบวิวสวยๆ

เที่ยวภูเก็ตเพราะชอบวิวสวยๆ

 

Continue reading

หนทางแห่งการพัฒนาตนเอง…ข้อคิดดีๆ คำคมชีวิต

หนทางแห่งการพัฒนาตนเอง…ข้อคิดดีๆ คำคมชีวิต

หนทางแห่งการพัฒนาตนเอง...ข้อคิดดีๆ คำคมชีวิต

หนทางแห่งการพัฒนาตนเอง…ข้อคิดดีๆ คำคมชีวิต

Continue reading