ประกันรถยนต์ เลือกซื้ออย่างไรให้คุ้มค่าและประหยัดที่สุด

ประกันรถยนต์ เป็นประกันที่มีกรมธรรม์มากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การทำประกันรถยนต์นั้นหลายคนมองว่าไม่ได้สำคัญมากนัก จึงมองข้าม และไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร แต่หารู้ไม่ว่าการทำประกันรถยนต์สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหากรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะทางบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลและจัดการให้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงตอบโจทย์หลายๆคนที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี การทำประกันรถยนต์เอาไว้จึงมีประโยชน์อย่างมาก ในบทความนี้จะให้คำแนะนำการทำประกันรถยนต์ทั้ง 4 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 ถึง ชั้น 4 เพื่อให้ผู้อ่านเลือกซื้อประกันที่เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และคุ้มค่าต่อเงินในกระเป๋ามากที่สุด

รถยนต์

รถยนต์

การทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 จะคุ้มครองครอบคลุมทั้งตัวผู้ขับและคู่กรณี ทั้งกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมไปถึงความเสียหายของรถทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้การทำประกันชั้น 1 ยังคุ้มครองกรณีสูญหายและถูกโจรกรรม รวมทั้งกรณีไฟไหม้และน้ำท่วมได้ด้วย

การทำประกันรถยนต์ ชั้น 2 จะคุ้มครองคู่กรณีทั้งกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมไปถึงคุ้มครองค่าซ่อมแซมรถของคู่กรณีอีกด้วย ในส่วนของผู้ขับ จะคุ้มครองในกรณีของสูญหายหรือถูกโจรกรรม รวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือไฟไหม้ แต่ไม่ได้คุ้มครองในกรณีที่ขับรถไปชนเอง

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์ ชั้น 3 จะคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บให้กับคู่กรณี รวมไปถึงค่าซ่อมแซมรถสำหรับคู่กรณีด้วย โดยตัวประกันยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บให้กับผู้ขับด้วย แต่ไม่ได้คุ้มครองตัวรถ

การทำประกันรถยนต์ ชั้น 4 เป็นการคุ้มครองเฉพาะตัวรถของคู่กรณีเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การทำประกันชั้น 4 จะไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่หากผู้ขับขี่มีความชำนาญเส้นทางมากพอ และไม่กังวลกับอุบัติเหตุ การทำประกันชั้น 4 จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ดีมาก