ทำไมแก้บนด้วยไข่ต้ม ไข่ต้มสื่อถึงอะไร

หลายๆ คนสงสัยเกี่ยวกับการแก้บนด้วยไข่ต้ม วันนี้เลยนำคำตอบดีๆจากกลุ่ม KKU โดยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณปรัชญา งาสิทธิ์

ไข่เกี่ยวกับพิธีกรรมเยอะนะครับ ในความเชื่อของอุษาคเนย์ ไข่มักจะหมายถึงการกำเนิดขึ้นของชีวิต เป็นสัญลักษณ์ของ”การเกิดใหม่” ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง

ไข่ต้ม

ไข่ต้ม

การอุบัติขึ้นของชีวิตถือว่าเป็นเรื่อมงคล ไข่กลายเป็นตัวแทนเพราะมันเป็นการเกิดที่จับต้องได้ สัตว์อื่นๆ ที่ตกลูก หรือคนที่คลอดลูก เราจับต้องไม่ได้เหมือนไข่ ไข่เลยถูกสถาปนาให้เป็นตัวแทนของศิริมงคลเหล่านั้น ทั้งการแก้บน การแต่งงาน การเสี่ยงทายหาจุดเผา/ฝังศพในป่าช้าก็ด้วย

คำถามต่อมาคือ ทำไมต้องเป็นไข่ไก่? คิดว่าอาจจะเพราะมันหาง่าย และราคาถูก ส่วนไข่เป็ดไม่เคยเห็นใช้กันนะ ไม่นิยม

ส่วนทำไมต้องต้ม? คิดว่าเพราะมันจะได้ไม่แตกง่าย (ฮา) เพราะเขาอาจจะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกินมั้งครับ อย่างพิธีป้อนไข่ในงานแต่ง ก็ต้ม(เพราะต้องกิน) แต่ถ้าเสี่ยงทายในป่าช้าจะใช้ไข่ดิบ เพราะถ้าต้มมันคงจะโยนให้แตกยาก สรุปคือ คิดว่าแล้วแต่จุดประสงค์การใช้

แล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมนอกจากไข่? สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่อีกอย่างคือระดู หรือประจำเดือนของผู้หญิงครับ ในพราหมณ์สายศักติ หรือเจ้าแม่จะเจิมหน้าผากด้วยสีแดง (แต่ก่อนใช้ประจำเดือนเจิม แต่ตอนหลังใช้อย่างอื่นที่มีสีแดงแทน ไม่กล้าการันตีข้อมูล เพราะหาเล่มอ้างอิงไม่ได้) ด้วยเหตุที่ว่าประจำเดือนเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่(ซึ่งถือว่าเป็นมงคล) เขาถึงห้ามผู้หญิง เข้าในบริเวณพระธาตุ หรือในอุโบสถ (เฉพาะที่ที่เขาห้าม) ด้วยกลัวว่าระดูจะไปปลดปล่อยผีที่เขาผนึกไว้ให้เฝ้าพระธาตุ หรือบริเวณนั้นๆ ให้ไปเกิดใหม่ แม้ว่าปัจจุบันแทบจะไม่มีโอกาส แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็สืบๆ ต่อมา แล้วก็กลายเป็นกฎไป