ความรู้ เกิดก่อน รู้ความ…

“ความรู้” เกิดก่อน “รู้ความ” …
…หรือความจริงแล้ว เราต้อง “รู้ความ” ก่อนจึงเกิด “ความรู้”

เป็นคำถามน่าฉงง…

วัยเด็ก…พวกผู้ใหญ่มักจะดีใจที่เราเป็นเด็ก “รู้ความ”
…พอโต…พวกผู้ใหญ่ก็บอกให้เราต้องไปเรียนหนังสือเพื่อให้เกิด “ความรู้”

k

Continue reading